Sistemi për informim të studentëve


Për qasje në profilin tuaj ju nevojiten numri i ID-së dhe Fjalëkalimi.
Shënimet tuaja përkatëse për qasje në SIS-Web mund të merren në Administratën e Kolegjit ILIRIA.
Shkruani shenimet përkatëse më poshtë dhe klikoni mbi butonin Kyçu